Optina

Optina

OPTIMITZACIÓ DE L’ÚS DEL NITROGEN EN ELS CEREALS EN L’AGRICULTURA MEDITERRÀNIA El projecte abastarà aspectes genotípics i de gestió per a maximitzar la productivitat al mateix temps que es minimitza l’impacte mediambiental per a millorar la...
Vitamaize

Vitamaize

PRODUCTES I INGREDIENTS INDUSTRIALS I NUTRICIONALS DE PANÍS Aprofitarem la nostra experiència única i multidisciplinària per a explorar la ciència fonamental de base i també la recerca translacional sobre productes i processos d’alt valor centrats en l’ús...
Safegrape

Safegrape

PRODUCTES D’UVA NOUS, SANS I SEGURS Aprofitarem l’experiència en recerca multidisciplinària i multidisciplinària de tots els grups de recerca relacionats amb la ciència i la nutrició dels aliments i la tecnologia dels aliments, a més d’uns altres que...
Susmilkmeat

Susmilkmeat

PRODUCCIÓ SANA I SOSTENIBLE DE LLET I CARN (SUSMILKMEAT) El projecte desenvolupa coneixements/pràctiques genètiques, nutricionals i de gestió per a millorar la qualitat de la llet i la carn de porc. Es beneficia de l’experiència multidisciplinària del centre (9...