AgròTICa i Agricultura de Precisió

Z

Projectes actius

Avinguda Rovira Roure, 191

25198 (Lleida) – Espanya

+34 973 702862

alex.escola@udl.cat

Activitat investigadora

L’objectiu general del grup és desenvolupar una recerca capdavantera i competitiva en el camp del desenvolupament d’equips per a augmentar l’eficiència productiva i reduir l’impacte mediambiental en l’àmbit de l’agricultura. Per a això, participem en projectes de recerca en l’àmbit nacional i internacional i també tenim projectes amb la indústria. Els nostres investigadors provenen de diversos camps i de dues institucions, de manera que els coneixements i les àrees d’aplicació que es cobreixen són complementaris. Els investigadors de la Universitat de Lleida aporten coneixements relacionats amb l’aplicació de sensors en l’agricultura, l’adquisició i interpretació de dades, la utilització de models d’anàlisis geoestadístic, l’automatització i el desenvolupament de tecnologies de taxa variable en la maquinària agrícola, la implantació de sistemes GPS, i la modelització i disseny de sistemes de suport a la presa de decisions. Els investigadors del Centre de Mecanització Agrícola aporten coneixements relacionats amb l’aplicació de plaguicides en els cultius fruiters i de camp i estableixen una relació amb els equips i la maquinària agrícola. Aquesta composició facilita l’enfocament multidisciplinari necessari per a la recerca i el desenvolupament de noves tecnologies en l’agricultura. Algunes de les activitats de recerca específiques desenvolupades van ser
– Caracterització electrònica de la vegetació (fenotip): geometria i estructura dels cultius arboris; detecció i classificació de males herbes; desenvolupament de nous sistemes de detecció.

– Anàlisi geoestadístic i cartografia de variables a escala de camp: anàlisi espacial de dades agrícoles; mesuraments i cartografia de la CEa del sòl; cartografia del rendiment en vinyes i cultius arboris; teledetecció i anàlisi de la variabilitat espacial dels paràmetres de rendiment i qualitat; cartografia de l’índex d’àrea foliar mitjançant l’ús d’escàners làser terrestres; cartografia de la distribució espacial de les plagues per al seu control i gestió.

– Ajust de dosi i sistema de suport a la decisió sobre l’aplicació de productes fitosanitaris.

– Detecció de deriva de productes fitosanitaris mitjançant sensors LIDAR i mètodes clàssics ISO.

– Desenvolupament de vehicles autònoms per al mostreig en camp.

Postdocs

Xavier Torrent Martí

Estudiants de doctorat

Bernat Lavaquiol Colell

Leire Sandonís Pozo

Juan Carlos Miranda

Vicente López Sacanell