Noves Tecnologies de Processament d’Aliments

191, Rovira Roure Avenue

25198 (Lleida) – Espanya

+34 973 702593

olga.martin@udl.cat

Objectius

 • Desenvolupament de productes alimentaris segurs amb una major qualitat i funcionalitat
 • Increment de la competitivitat de la indústria de les fruites i hortalisses mitjançant l’obtenció d’alt valor per productes amb menys impacte mediambiental minimitzant els residus
 • Optimització de les condicions de processament per a una vida útil prolongada

Línies d'investigació

 • Seguretat, qualitat i funcionalitat dels aliments mitjançant processos no tèrmics, amb un focus en fruites i verdures.
 • Pel·lícules i revestiments comestibles; nano-emulsions i nano-recobriments.
 • Caracterització i valorització de subproductes a partir del processament de fruites i verdures.

Activitats principals

 • Estudis de processament d’aliments a petita escala
 • Avaluació de propietats microbiològiques, enzimàtiques, físiques, químiques i sensorials, així com de compostos relacionats amb la salut
 • Definició de les millors condicions per obtenir productes amb característiques específiques
 • Determinació de la vida útil dels aliments mitjançant la modelització de fenòmens rellevants
 • Transferència de resultats a la indústria alimentària

Impacte Internacional

Pioner en l’estudi i desenvolupament de tecnologies de processament d’aliments no tèrmics a Europa. Experiència reconeguda internacionalment pel que fa al desenvolupament d’estratègies per a la preservació de productes vegetals mínimament processats.

Postdocs

Anna Molet-Rodríguez

Saqib Gulzar

Joan Oñate Narciso

Candidatures a doctorat

Júlia Teixé-Roig

Ana Álvarez-Vaz

Mohsen Ramenzani

Anali Parsi

Alina Manthei

Harold A. Pájaro-Escobar

Alba Díaz-Núñez