Compostos Bioactius dels Aliments

191, Rovira Roure Avenue

25198 (Lleida) – Espanya

+34 973 702592

maripaz.romero@udl.cat

Objectius

 • Augmentar la qualitat dels olis d’oliva verge i dels aliments més representatius de la dieta mediterrània
 • Establir marcadors d’autenticitat i traçabilitat de productes vegetals basats en l’anàlisi de components menors
 • Millorar les propietats per a la salut dels aliments i ingredients alimentaris

Línies d'investigació

 • Paràmetres i composició de la qualitat de l’oli d’oliva verge
 • Desenvolupament i validació de mètodes analítics avançats per a la determinació de compostos alimentaris bioactius
 • Metabolisme i biodisponibilitat de compostos alimentaris bioactius
 • Avaluació de l’impacte de factors agronòmics i tecnològics sobre la salut del contingut que promou els ingredients alimentaris

Activitats principals

 • Obtenció d’extractes rics en compostos bioactius
 • Avaluació de l’activitat antioxidant dels bioactius
 • Desenvolupament i validació de mètodes analítics avançats,
 • Desenvolupament i validació de micro-mètodes analítics ràpids, senzills i sensibles
 • Desenvolupament i aplicació de models de digestió in vitro i models in vivo a estudis de biodisponibilitat de compostos bioactius dels aliments.
 • Participació en plataformes multidisciplinàries d’estudis d’intervenció humana.
 • Avaluació de l’efecte de diferents factors sobre la biodisponibilitat dels compostos bioactius dels aliments.
 • Avaluació de la capacitat antioxidant de les mostres biològiques

Impacte Internacional

Reconeguda posició de líder mundial en temes: (i) Estudi de la qualitat i composició de l’oli d’oliva verge amb especial èmfasi en les seves fraccions menors (fenols i pigments) relacionades amb les seves propietats sensorials i nutricionals, (ii) Aplicació de tècniques avançades de cromatografia de líquids acoblades a l’espectrometria de masses per a l’anàlisi de compostos fenòlics en aliments i (iii) Estudi del metabolisme, l’absorció i la distribució tissular dels compostos fenòlics, clau per entendre el seu impacte en la salut.

Investigadors Sènior

Estudiants predoctorals

Iván Friero Moreno
Maria Engracia Cortijo Alfonso
Pau Sentís Moré