Biologia i Tecnologia de Postcollita

i

Publicacions des del 2013

Investigador Principal

Inmaculada Viñas

191, Rovira Roure Avenue

25198 (Lleida) – Espanya

+34 973 702535

inmaculada.vinas@udl.cat

Objectius

 • Nous agents de biocontrol i tractaments físics / químics per a la conservació postcosecha de fruites i verdures
 • Identificar i controlar els perills microbians de fruites i verdures fresques, mínimament processades i processades i desenvolupar noves estratègies per reduir-les i controlar-les per garantir la seguretat alimentària sense afectar la qualitat (estàndard, nutricional i sensorial)
 • Aclarir els factors que modulen la interacció entre relacions hoste-patogen compatibles i no compatibles (P. digitalitat i P. expansum-taronges i pomes) mitjançant enfocaments moleculars, patològics i bioquímics

Línies d'investigació

 • Desenvolupar nous agents de biocontrol i tractaments físics / químics per controlar les malalties postcosecha de fruites.
 • Estudi dels perills i riscos microbians de les fruites i verdures fresques i mínimament processades
 • Estudi de la interacció hoste-patogen-entorn.

Activitats principals

 • Avaluació d’agents de control biològic al laboratori i planta pilot
  Estudi dels factors de risc de pre-collita que afecten la seguretat de MFPF.
 • Estudiar la incidència i la supervivència de patògens transmesos per aliments en MPFV.
 • Estudi de mètodes nous o alternatius per reduir i controlar el creixement de microorganismes de deteriorament i patògens de transmissió alimentària.
 • Anàlisi de l’expressió de gens implicats en respostes de defensa de pomes inoculades amb el patogen P. expansum i el no patogen P. digitatum
 • Anàlisi proteòmic de proteïnes de la poma expressades diferencialment en resposta al P. patogen expansum i P. digitatum no patogen.

Impacte Internacional

El desenvolupament de tècniques per reduir o controlar el creixement de FBP en fruites fresques tallades basant-se en l’ús d’un antagonista, Pseudomonas graminis CPA-7, que ha demostrat una alta eficàcia en la reducció dels patògens transmesos pels aliments responsables de malalties transmeses pels aliments (Salmonella spp., E .coli O157: H7 i Listeria monocytogenes) en fruites fresques.

Investigadors Sènior

Postdocs

Mª Pilar Colàs

Estudiants Predoctorals

Iolanda Nicolau
Jordi Ortiz
Isma Neggazi