Biologia i Tecnologia de Postcollita

i

Publicacions des del 2013

Investigador Principal

Inmaculada Viñas

191, Rovira Roure Avenue

25198 (Lleida) – Espanya

+34 973 702535

inmaculada.vinas@udl.cat

Objectius

Els integrants d’aquest grup són membres de la Unitat de Postcollita de la Xarxa d’Innovació Alimentària i del grup consolidat interinstitucional de Postcollita de la Generalitat de Catalunya. El grup de investigació de Biologia i Tecnologia de Postcollita està format per 3 unitats:

• Microbiologia i tecnologia de Postcollita.
Responsable: Dra. Inmaculada Viñas Almenar

• Fisiologia i bioquímica de Postcollita.
Responsable: Dr. Jordi Graell Sarlé

• Compostos volàtils per a la millora i control Postcollita.
Responsable: Dra. María Luisa López Fructuoso

Els objectius del grup de Biologia i Tecnologia de Postcollita són:

– Identificar i controlar els perills microbians de les fruites i hortalisses fresques, mínimament processades i processades, desenvolupant noves estratègies per a la seva reducció i control amb la finalitat de garantir la seguretat alimentària sense afectar la qualitat (estàndard, nutricional i sensorial).

– Determinar els compostos i processos fisiològics que són determinants en les principals característiques de qualitat dels fruits, tant al llarg de la seva maduració com en la posterior fase postcollita, amb especial atenció als processos bioquímics responsables dels canvis en el sabor i la textura dels fruits.

– Utilitzar els compostos volàtils presents de manera natural en les fruites i hortalisses per desenvolupar noves estratègies que permetin el seu ús com a bio-marcadors d’alteracions/malalties, i saboritzants de manera que es millori la seva qualitat organolèptica i es garanteixi la seva seguretat alimentària.

Línies d'investigació

Les línies de recerca que actualment s’estan duent a terme són:

 1. Estudi dels perills i riscos microbiològics de fruites i hortalisses fresques, mínimament processades i processades.
 2. Desenvolupament de noves estratègies de bioconservació i tractaments físics /químics per a controlar als microorganismes patògens de transmissió alimentària i alterants en fruites i hortalisses fresques, mínimament processades i processades.
 3. Millora de la qualitat microbiològica i la seguretat alimentària dels sucs de fruites i hortalisses.
 4. Bases fisiològiques i bioquímiques de la qualitat de fruits.
 5. Millora i control de la qualitat en pre i postcollita de fruites i hortalisses, amb especial èmfasi en el seu aroma i qualitat organolèptica.
 6. Detecció, aïllament i ús de compostos volàtils presents en la fruita com biomarcadors d’alteracions/malalties.
 7. Aïllament, caracterització i aplicació de compostos volàtils presents en subproductes de la indústria alimentària com saboritzants en aliments vegetals.

Activitats principals

 • Avaluació d’agents de control biològic al laboratori i planta pilot
  Estudi dels factors de risc de pre-collita que afecten la seguretat de MFPF.
 • Estudiar la incidència i la supervivència de patògens transmesos per aliments en MPFV.
 • Estudi de mètodes nous o alternatius per reduir i controlar el creixement de microorganismes de deteriorament i patògens de transmissió alimentària.
 • Anàlisi de l’expressió de gens implicats en respostes de defensa de pomes inoculades amb el patogen P. expansum i el no patogen P. digitatum
 • Anàlisi proteòmic de proteïnes de la poma expressades diferencialment en resposta al P. patogen expansum i P. digitatum no patogen.

Impacte Internacional

El desenvolupament de tècniques per reduir o controlar el creixement de FBP en fruites fresques tallades basant-se en l’ús d’un antagonista, Pseudomonas graminis CPA-7, que ha demostrat una alta eficàcia en la reducció dels patògens transmesos pels aliments responsables de malalties transmeses pels aliments (Salmonella spp., E .coli O157: H7 i Listeria monocytogenes) en fruites fresques.

Investigadors Sènior

Postdocs

Mª Pilar Colàs

Estudiants Predoctorals

Isma Neggazi
María Belén Bainotti