Fisiologia de Cultius

191, Rovira Roure Avenue

25198 (Lleida) – Espanya

34 973 702851

gustavo.slafer@udl.cat

Objectius

• L’objectiu principal és optimitzar la productivitat, la qualitat i la sostenibilitat dels principals sistemes de producció de cultius de les regions mediterrànies

Per complir aquest objectiu principal, realitzem estudis genètics, agronòmics i fisiològics provant diverses hipòtesis sobre les millores dels sistemes actuals de producció de cultius a la vall de l’Ebre. Emprenem diferents estudis per (i) identificar els principals atributs fisiològics que determinen el rendiment i la qualitat dels principals cultius de cereals (principalment ordi, blat i blat de moro), (ii) desenvolupar eines per a la cria de cultius més productius i de més qualitat mitjançant recursos limitats de manera més eficient, (iii) ) avaluant estratègies de gestió de cultius (fertilització, rotacions, densitats de sembra) maximitzant els rendiments nets alhora que minimitzant els danys ambientals

Línies d'investigació

 • Bases fisiològiques i genètiques dels determinants del desenvolupament i del creixement dels components del rendiment
 • L’estrès abiòtic i els seus efectes sobre el rendiment i la qualitat del gra (incloses les interaccions N x aigua, N x calor)
 • Gestió del nitrogen i els seus efectes sobre el rendiment i la qualitat (incloses les fonts orgàniques de N)
 • Genètica i fisiologia de la qualitat del gra (qualitat industrial i components del gra més saludables)
 • Col·laboració en la cria de grans d’ordi amb atributs de qualitat particulars (cerós, beta-glucans)
 • Rotacions de cultius a base de blat de moro
 • Producció i qualitat d’alfals

Activitats principals

 • Experiments de camp sota diferents entorns i disponibilitat d’aigua i nitrogen
 • Experiments de condicions controlades per provar trets / respostes fisiològiques detallades
 • Anàlisi de factors genètics i fisiològics que afecten el creixement, desenvolupament, rendiment i qualitat dels cultius
 • Mesura dels impactes de les pràctiques de gestió sobre els cultius i el medi ambient
 • Anàlisi de laboratori de sòls i plantes (incloses determinacions de qualitat)

Impacte Internacional

 • Treball de posició de lideratge en el desenvolupament del blat i l’ordi pel que fa a fases fenològiques, desenvolupament i creixement de flors i sobre bases fisiològiques del rendiment del blat
  • Documents influents sobre les tensions abiòtiques en el rendiment del gra i la qualitat dels diferents cultius de cereals
  • Participació en consorcis de projectes i xarxes internacionals
  • Membres del grup amb càrrecs rellevants als consells editorials de revistes internacionals rellevants

Postdocs

Mariona Martínez
Priyanka Basavaraddi
Constanza Carrera
Rocío Ploschuk
Santiago Tamagno

Estudiants Predoctorals

Jorge Parrado Marrades
Breno de Almeida Vieitez
Celia Rasines
Hassan Karim
Sofia Marchese
Iván Friero Moreno