Fisiologia de Cultius

191, Rovira Roure Avenue

25198 (Lleida) – Espanya

34 973 702851

gustavo.slafer@udl.cat

Objectius

• L’objectiu principal és optimitzar la productivitat, la qualitat i la sostenibilitat dels principals sistemes de producció de cultius de les regions mediterrànies

Per complir aquest objectiu principal, realitzem estudis genètics, agronòmics i fisiològics provant diverses hipòtesis sobre les millores dels sistemes actuals de producció de cultius a la vall de l’Ebre. Emprenem diferents estudis per (i) identificar els principals atributs fisiològics que determinen el rendiment i la qualitat dels principals cultius de cereals (principalment ordi, blat i blat de moro), (ii) desenvolupar eines per a la cria de cultius més productius i de més qualitat mitjançant recursos limitats de manera més eficient, (iii) ) avaluant estratègies de gestió de cultius (fertilització, rotacions, densitats de sembra) maximitzant els rendiments nets alhora que minimitzant els danys ambientals

Línies d'investigació

 • Bases fisiològiques i genètiques dels determinants del desenvolupament i del creixement dels components del rendiment
 • L’estrès abiòtic i els seus efectes sobre el rendiment i la qualitat del gra (incloses les interaccions N x aigua, N x calor)
 • Gestió del nitrogen i els seus efectes sobre el rendiment i la qualitat (incloses les fonts orgàniques de N)
 • Genètica i fisiologia de la qualitat del gra (qualitat industrial i components del gra més saludables)
 • Col·laboració en la cria de grans d’ordi amb atributs de qualitat particulars (cerós, beta-glucans)
 • Rotacions de cultius a base de blat de moro
 • Producció i qualitat d’alfals

Activitats principals

 • Experiments de camp sota diferents entorns i disponibilitat d’aigua i nitrogen
 • Experiments de condicions controlades per provar trets / respostes fisiològiques detallades
 • Anàlisi de factors genètics i fisiològics que afecten el creixement, desenvolupament, rendiment i qualitat dels cultius
 • Mesura dels impactes de les pràctiques de gestió sobre els cultius i el medi ambient
 • Anàlisi de laboratori de sòls i plantes (incloses determinacions de qualitat)

Impacte Internacional

 • Treball de posició de lideratge en el desenvolupament del blat i l’ordi pel que fa a fases fenològiques, desenvolupament i creixement de flors i sobre bases fisiològiques del rendiment del blat
  • Documents influents sobre les tensions abiòtiques en el rendiment del gra i la qualitat dels diferents cultius de cereals
  • Participació en consorcis de projectes i xarxes internacionals
  • Membres del grup amb càrrecs rellevants als consells editorials de revistes internacionals rellevants

Estudiants Predoctorals

Ijlal Bensilmane
Jin W. Kim
Mariona Martinez
Breno Bicego
Jorge Parrado