Marian Moralejo

Oficina: Edifici AB oficina 1.09

+34 973-702858

marian.moralejo@udl.cat

Acadèmic

Doctor en Ciències, Universitat de Lleida (Espanya)
Màster en Biotecnologia, Universitat Autònoma de Barcelona (Espanya)
Llicenciat en Ciències Biològiques, Universitat de Granada (Espanya)

Recerca

Les meves activitats professionals inclouen projectes d’I+D, transferència de germoplasma i anàlisis genètiques tant per a institucions públiques com per a empreses privades. Les tasques de recerca donen suport al desenvolupament de noves varietats d’ordi amb propietats funcionals per al consum humà i animal. En particular, varietats adaptades a les condicions espanyoles riques en compostos bioactius com a beta-glucans, arabinoxilans i compostos fenòlics amb capacitat antioxidant, així com varietats amb alt contingut en midó resistent. Estic treballant també en el desenvolupament de bioproductes d’ordi d’alt valor afegit com a extractes de betaglucans i farines enriquides en components bioactius amb finalitats nutricèutics o alimentaris.

Publicacions des de 2017

  • Martínez-Subirà, M, Moralejo M, Puig E, Romero MP, Savin R, Romagosa I*(2021). Post‐anthesis thermal stress induces differential accumulation of bioactive compounds in field‐grown barley .Journal of the Science of Food and Agriculture. . DOI: 10.1002/jsfa.11321
  • Martínez-Subirà, M, Moralejo M, Puig E, Romero MP, Savin R, Romagosa I*(2021). Impact of Rising Temperature in the Deposition Patterns of Bioactive Compoundsin Field Grown Food Barley Grains. Plants, 10, 598. DOI: 10.3390/plants10030598
  • Martínez-Subirà M, Romero M, Macià A, Puig E, Romagosa I,  Moralejo M* (2021). Bioactive compounds and antioxidant capacity in pearling fractions of hulled, partially hull-less and hull-less food barley genotypes. Foods 10, (3) 565. DOI: 10.3390/foods10030565
  • Martínez-Subirà M, Romero MP, Puig E, Macià A, Romagosa I, Moralejo M* (2020) Purple, high β-glucan, hulless barley as valuable ingredient for functional food. LWT-Food Science and Technology 131,109582. DOI: 10.1016/j.lwt.2020.109582
  • Fusté NP, Guasch M, Guillén P, Anerillas C, Cemeli T, Pedraza N, Ferrezuelo F, Encinas M , Moralejo M*, Gari E* (2019) Barley β-glucan accelerates wound healing by favouring migration versus proliferation of human dermal fibroblasts. Carbohydrate Polymers (210) 389-398. DOI: 10.1016/j.carbpol.2019.01.090
  • Casas AM, Gazulla C, Monteagudo A, Cantalapiedra CP, Moralejo M, Gracia MP, Ciudad FJ,Thomas WBB, Molina-Cano JL, Boden S, Contreras-Moreira B, Igartua E* (2020). Candidate genes underlying QTL for flowering time and their interactions in a wide spring barley (Hordeum vulgare L.) cross. The Crop Journal. https://doi.org/10.1016/j.cj.2020.07.008
  • Casas AM, Contreras-Moreira B, Cantalapiedra CP, Sakuma S, Gracia MP, Monteagudo A, Moralejo M, Molina-Cano JL, Komatsuda T, Igartua E (2018) Resequencing the Vrs1 gene in Spanish barley landraces revealed reversion of six-rowed to two-rowed spike. Molecular Breeding 38:51. DOI: 10.1007/s11032-018-0816-z
  • López C, Muñoz P, Pérez-Hedo, M, Moralejo M, Eizaguirre M* (2017). How caterpillars cope with xenobiotics? The case of Mythimna unipuncta, a species with low susceptibility to Bt. Annals of Applied Biology. DOI: 10.1111/aab.12380

Experiència Professional

2017

Professora Universitat de Lleida

2002-2017

Professora associada Universitat de Lleida

2001 – 2002

Investigador Ramón y Cajal, IRTA Lleida

1996 – 2001

Investigadora Postdoctoral, IRTA Lleida

1994 – 1996

Becària postdoctoral Paul Sabatier, Tolosa de Llenguadoc (França)

1990 – 1994

Becària Doctoral, IRTA Lleida