Nutrició Animal i Medi Ambient

i

Publicacions des del 2013

Investigador Principal

Joaquim Balcells

191, Rovira Roure Avenue

25198 (Lleida) – Espanya

+34 973 706498

joaquim.balcells@udl.cat

Objectius

 • Estudiar l’impacte de la producció animal en el context de canvi climàtic i proposar mesures de mitigació

Línies d'investigació

 • Ús de productes locals per a l’alimentació animal
 • Estudiar l’impacte de l’estrès tèrmic sobre el metabolisme en monogàstrics
 • Influència de l’alimentació sobre l’estat immunitari en rumiants
 • Ús d’additius per a mitigar l’impacte de les dejeccions ramaderes
 • Propostes de maneig diferencial en edat primerenca per a promoure la resiliència i robustesa en rumiants

Activitats principals

S’articulen a través de competències basades en l’estudi de:

 • L’ús de secuenciació massiva (Next Generation Sequencing) per a estudiar la microbiota digestiva
 • Anàlisi de gasos d’efecte hivernacle
 • L’ús de l’expressió gènica per a estudiar la immunitat
 • El maneig de marcadors isotòpics per a estudiar el metabolisme

Impacte Internacional

 • Reconeguda experiència internacional en l’impacte de la ramaderia sobre la producció de gasos contaminants.
 • Participació en projectes d’índole europea (Feed-a-gene) i col·laboracions amb grups de prestigi internacional (INRAe).

Postdocs

Laura Sarri Espinosa

Estudiants Predoctorals

Esperanza Fuertes Gimeno