A. Reza Seradj

Grup de recerca

Nutrició Animal i Medi Ambient

+34 973 00 37 17

reza.seradj@udl.cat

Acadèmic

Assistant Professor, Universitat de Lleida Ph.D. en Nutrició Animal a a Universitat de Lleida BSc en Ciència Animal y MSc en Nutrició Rumiant a la Universitat de Shiraz, Iran

Recerca

Tota la meva carrera científica ha estat relacionada amb la nutrició animal. He adquirit una àmplia experiència en la recerca científica (in vivo i in vitro) realitzada sobre remugants i animals monogàstrics (nutrició i producció). Part de la meva experiència inclou l’ús de tècniques moleculars per estudiar la població de microbis intestins, emprant LC-MS/MS per a l’anàlisi de dades i metabolòmics no orientats, marcadors externs/interns per estudiar la digestibilitat dels nutrients, l’enriquiment isotòpic per estudiar la taxa de síntesi fraccionada de proteïnes en teixits o l’ús de cambres de gas per estudiar les emissions de GHG. Els meus antecedents també inclouen al sector privat, ja que he col·laborat activament amb empreses privades per a dissenyar i executar estudis sobre productes farmacèutics i nutritius per a l’ús d’animals de granja.

Experiència Professional

2021 – Actualitat

Professor (Assistant Professor) a la Universitat de Lleida, Departament de Ciències Animals

2016 – 2021

Post-doctorat a la Universitat de Lleida

2014 – 2016

Assistent de Recerca a la Fundació Centre de Recerca en Agrotecnologia (AGROTECNIO)