Protecció de Cultius

191, Rovira Roure Avenue

25198 (Lleida) – Espanya

34 973 702851

jordi.recasens@udl.cat

Objectius

• Incrementar l’eficiència tècnica i econòmica dels sistemes de control de plagues
• Reduir els impactes ambientals de les pràctiques de control de plagues, males herbes i virus dels insectes

Línies d'investigació

• Gestió integrada de plagues

• Ecologia i control de plagues d’insectes

• Ecologia i control de males herbes

• Epidemiologia i control de virus de cereals

Activitats principals

• Avaluació dels agents de control biològic al laboratori i al camp
• Anàlisi de factors que afecten el desenvolupament dels insectes
• Identificació de productes semiquímics que afecten el comportament dels insectes per al control i control de plagues d’insectes
• Moviment de depredadors en el paisatge agrícola
• Avaluació del risc de males herbes invasores
• Gestió de males herbes resistents als herbicides
• Epidemiologia dels virus dels cereals
• Interaccions host-virus i vector-virus
• Mesura dels impactes dels cultius transgènics sobre organismes no objectius

Impacte Internacional

Líder Europeu en assaigs de camp per a l’avaluació del risc ambiental dels cultius transgènics a Europa, Posició líder mundial en l’avaluació dels riscos d’utilitzar depredadors omnívors en el control biològic de plagues d’insectes.

Investigadors Predoctorals

Alfredo Manicardi
Germán Mora Marín

Noemí Codina Pascual
Roberto Meseguer Rosagro

Diego Barranco Elena