Gemma María Clemente Orta

Z

Projectes actius

m

Projectes anteriors

Dept. of Forest and Agricultural Science and Engineering University of Lleida (Spain)

gemma.clemente@udl.cat

Acadèmic

PhD Margarita Salas

Recerca

La meva àrea d’estudi va des de l’entomologia aplicada, el control biològic i la patologia vegetal, fins a l’ecologia del paisatge i els serveis dels ecosistemes. Més concretament, en el meu doctorat em vaig especialitzar en l’estudi de la influència de l’agroecosistema en les poblacions de les principals espècies d’artròpodes, així com en tres dels principals virus que afecten el cultiu de blat de moro a la vall de l’Ebre. A més, durant la meva estada a l’estranger, vaig treballar amb un enfocament d’ecologia del paisatge aplicat a l’Entomologia Forense. Recentment, en la meva etapa postdoctoral, estic treballant sota la línia de relacions virus-vector-planta i ecologia d’insectes vectors, abastant d’una manera més profunda l’epidemiologia de les malalties de les plantes.

Gemma María Clemente Orta | Publons

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-1948-8371