Al 2016 Agrotecnio va ser reconegut com a centre CERCA. El resultat de la nostra avaluació va confirmar que les nostres activitats estan a l'avantguarda de la ciència agroalimentària a nivell nacional i internacional

El reconeixement del nostre treball ens inspira a mantenir l’alt nivell de recerca científica d’Agrotecnio, potenciant les nostres activitats de translació amb la indústria i la comunitat en general mitjançant el desenvolupament de projectes comuns d’I+D+i

Al novembre de 2018 Agrotecnio va ser reafirmat com a centre CERCA. El resultat de la nostra avaluació va confirmar que les nostres activitats estan a l'avantguarda de la ciència agroalimentària a nivell nacional i internacional

El reconeixement del nostre treball ens inspira a mantenir l’alt nivell de recerca científica d’Agrotecnio, potenciant les nostres activitats de translació amb la indústria i la comunitat en general mitjançant el desenvolupament de projectes comuns d’I+D+i

Ciències Vegetals i Mediambientals

Ciències Animals

Ciències dels Aliments

Projectes insígnia

OPTIMITZACIÓ DE L'ÚS DEL NITROGEN EN ELS CEREALS EN L'AGRICULTURA MEDITERRÀNIA

PRODUCTES I INGREDIENTS INDUSTRIALS I NUTRICIONALS DE PANÍS

PRODUCTES D'UVA NOUS, SANS I SEGURS

PRODUCCIÓ SANA I SOSTENIBLE DE LLET I CARN (SUSMILKMEAT)

Agrotecnio en xifres

Grups de recerca

en ciències vegetals i mediambientals, animals i de l’alimentació reconeguts per la Generalitat de Catalunya.
 

Projectes actius

Projectes nacionals

Projectes internacionals

1.817.023 € finançament. (2019)

Joint Research Unit amb el

Ciència forestal i

Centre Tecnològic de Catalunya (CTFC)

Tesis Doctorals

a la Universitat de Lleida (De 2014 a 2020)

Investigadors d'Agrotecnio

Investigadors sèniors

Investigadors postdoctorals

Estudiants de doctorat

Investigadors ICREA

de 20 països diferents. El 45% són dones.

Investigadors ICREA Academia

Publicacions científiques

mitjana anual. H-Index 55.

%

de les nostres publicacions estan entre l'1% de les més citades:

Nature, Nature Climate Change, Science, PNAS (Última avaluació CERCA, 2018).

Acords i projectes especials

Bill & Melinda Gates Foundation

Swiss Federal Research Institute WSL

Global Forest Biodiversity Initiative

l’International Wheat Yield Partnership

Contractes

amb companyies del sector agroalimentari.

Catalans

Espanyoles

Internacionals

(2020) 631,754 € Fons

Notícies

José Antonio Bonet, new director of Agrotecnio

José Antonio Bonet, new director of Agrotecnio

Replaces Ignacio Romagosa, who has been the director during the last 5 years Lleida, 11 April 2023. The Board of Trustees of the Agrotecnio Foundation has chosen , José Antonio Bonet Lledós, as the new director of this research center. He will hold the position for a...

Llegir més