Al 2016 Agrotecnio va ser reconegut com a centre CERCA. El resultat de la nostra avaluació va confirmar que les nostres activitats estan a l'avantguarda de la ciència agroalimentària a nivell nacional i internacional

El reconeixement del nostre treball ens inspira a mantenir l’alt nivell de recerca científica d’Agrotecnio, potenciant les nostres activitats de translació amb la indústria i la comunitat en general mitjançant el desenvolupament de projectes comuns d’I+D+i

Al novembre de 2018 Agrotecnio va ser reafirmat com a centre CERCA. El resultat de la nostra avaluació va confirmar que les nostres activitats estan a l'avantguarda de la ciència agroalimentària a nivell nacional i internacional

El reconeixement del nostre treball ens inspira a mantenir l’alt nivell de recerca científica d’Agrotecnio, potenciant les nostres activitats de translació amb la indústria i la comunitat en general mitjançant el desenvolupament de projectes comuns d’I+D+i
 

Ciències Vegetals i Mediambientals

Ciències Animals

Ciències dels Aliments

Projectes insígnia

OPTIMITZACIÓ DE L'ÚS DEL NITROGEN EN ELS CEREALS EN L'AGRICULTURA MEDITERRÀNIA

PRODUCTES I INGREDIENTS INDUSTRIALS I NUTRICIONALS DE PANÍS

PRODUCTES D'UVA NOUS, SANS I SEGURS

PRODUCCIÓ SANA I SOSTENIBLE DE LLET I CARN (SUSMILKMEAT)

Agrotecnio en xifres

Grups de recerca

en ciències vegetals i mediambientals, animals i de l’alimentació reconeguts per la Generalitat de Catalunya.
 

Projectes actius

Projectes nacionals

Projectes internacionals

1.817.023 € finançament. (2019)

Joint Research Unit amb el

Centre de Ciència i Tecnologia

Forestal de Catalunya (CTFC)

Tesis Doctorals

a la Universitat de Lleida (De 2014 a 2020)

Investigadors d'Agrotecnio

Investigadors sèniors

Investigadors postdoctorals

Estudiants de doctorat

Investigadors ICREA

de 20 països diferents. El 45% són dones.

Investigadors ICREA Academia

Publicacions científiques

mitjana anual. H-Index 55.

%

de les nostres publicacions estan entre l'1% de les més citades:

Nature, Nature Climate Change, Science, PNAS (Última avaluació CERCA, 2018).

Acords i projectes especials

Bill & Melinda Gates Foundation

Swiss Federal Research Institute WSL

Global Forest Biodiversity Initiative

l’International Wheat Yield Partnership

Contractes

amb companyies del sector agroalimentari.

Catalans

Espanyoles

Internacionals

(2020) 631,754 € Fons

Notícies

Five Agrotecnio researchers, among the top 5,000 in Spain

Five Agrotecnio researchers, among the top 5,000 in Spain

The Agrotecnio and University of Lleida researchers Olga Martín, principal investigator of the Novel Technologies for Food Processing group; Roxana Savin, from the Crop Physiology group; Gemma Oms, from the Novel Technologies for Food Processing group; Romi Pena, from...

read more