Més de 100 persones participen en la primera activitat de teambuilding d’Agrotecnio

El Centre CERCA de Recerca en Agrotecnologia, Agrotecnio, es va crear en 2012 i des de llavors ha mantingut una trajectòria de creixement estable. Amb més de 150 científiques i científics organitzats en quinze grups de recerca i lligats a dues universitats catalanes, Agrotecnio és avui un dels centres de recerca en agrotecnologia més rellevants en l’estat espanyol. No obstant això, mai s’havia reunit a tot el personal per a conèixer-se entre grups i àrees, fins avui.

Al 2016 Agrotecnio va ser reconegut com a centre CERCA. El resultat de la nostra avaluació va confirmar que les nostres activitats estan a l'avantguarda de la ciència agroalimentària a nivell nacional i internacional

El reconeixement del nostre treball ens inspira a mantenir l’alt nivell de recerca científica d’Agrotecnio, potenciant les nostres activitats de translació amb la indústria i la comunitat en general mitjançant el desenvolupament de projectes comuns d’I+D+i

Notícies

Recerca

Ciències Vegetals i Mediambientals

Ciències Animals

Ciències dels Aliments

Agrotecnio en xifres

Grups de recerca

en ciències vegetals i mediambientals, animals i de l’alimentació reconeguts per la Generalitat de Catalunya.
 

Projectes actius

Projectes nacionals

Projectes internacionals

1.817.023 € finançament. (2019)

Joint Research Unit amb el

Ciència forestal i

Centre Tecnològic de Catalunya (CTFC)

Tesis Doctorals

a la Universitat de Lleida (De 2014 a 2020)

Investigadors d'Agrotecnio

Investigadors sèniors

Investigadors postdoctorals

Estudiants de doctorat

Investigadors ICREA

de 20 països diferents. El 45% són dones.

Investigadors ICREA Academia

Publicacions científiques

mitjana anual. H-Index 55.

%

de les nostres publicacions estan entre l'1% de les més citades:

Nature, Nature Climate Change, Science, PNAS (Última avaluació CERCA, 2018).

Acords i projectes especials

Bill & Melinda Gates Foundation

Swiss Federal Research Institute WSL

Global Forest Biodiversity Initiative

l’International Wheat Yield Partnership

Contractes

amb companyies del sector agroalimentari.

Catalans

Espanyoles

Internacionals

(2020) 631,754 € Fons