Producció Forestal

i

Publicacions des del 2013

191, Rovira Roure Avenue

25198 (Lleida) – Espanya

34 973 702851

jordi.voltas@udl.cat

Objectius

  • Comprendre les amenaces que representa el canvi climàtic per als arbres forestals per a polítiques d’adaptació anticipades
  • Millorar la gestió forestal sostenible dins d’escenaris de canvi global

Línies d'investigació

  • Ecofisiologia dels arbres forestals en entorns mediterranis
  • Subministrament de béns i serveis forestals
  • Modelització forestal i estadístiques espacials

Activitats principals

  • Avaluació del balanç de carboni i aigua en seca
  • Anàlisi de compensacions evolutives i previsió del potencial adaptatiu en espècies arbòries forestals
  • Dinàmica de la productivitat forestal (inclosos els productes forestals no fusters) relacionada amb el canvi global
  • Caracterització de la competència interespecífica entre arbres forestals en zones propenses a la sequera
  • Inferència paleoambiental basada en l’anàlisi isotòpica de material viu i fòssil

Impacte Internacional

Líder a Europa en l’ús d’isòtops estables per registrar canvis agrícoles i ecològics en entorns secs. Va ser pioner a tot el món en la interpretació de senyals agrícoles i climàtics en el registre arqueobotànic durant els darrers 10.000 anys.

Investigadors Sènior

Postdocs

Tatiana Shestakova

Estudiants Predoctorals

Erica Lombardi
Giada Centenaro