Reproducció Bovina

i

Publicacions des del 2013

Investigador Principal

Irina Garcia-Ispierto

191, Rovira Roure Avenue

25198 (Lleida) – Espanya

+34 973 702851

irina.garcia@udl.cat

Objectius

 • Identificació dels factors que afecten la fertilitat de les vaques.
   

Línies d'investigació

 • Identificació de factors que afecten la fertilitat de les vaques
 • Malalties i trastorns: Neosporosi, febre Q, pèrdues d’embaràs, malalties postpart
 • Protocols de sincronització

Activitats principals

 • Mesura dels impactes dels factors ambientals, de gestió i infecciosos sobre el rendiment reproductiu
 • Analitzant la repercussió de C.burnetii en vaques
 • Creació d’un protocol de sincronització gold standard
 • Tractament terapèutic dels embarassos bessons
 • Tractament i prevenció de l’endometritis sublínica
 • Millora de les visites reproductives setmanals en vaques lleteres

Impacte internacional

Líder mundial reconeguda en dos resultats: la inseminació amb semen de Limousin disminueix la taxa d’avortament en vaques infectades amb Neospora caninum i la reducció de bessons en vaques lleteres (posició de líder mundial reconeguda).

Postdocs

Estudiants Predoctorals

Roger Palacin Chauri

Mònica Llobera Balcells