Formació

Agrotecnio entén la investigació com una forma en què els investigadors actuals caminen per als futurs investigadors.

Per això, un dels principals objectius d’Agrotecnio és fomentar la vocació científica dels joves estudiants i afavorir que els joves científics continuïn la seva formació. Per garantir que assolim aquest objectiu, Agrotecnio es basa en el programa de doctorat de la UdL per ajudar a la formació de futurs científics. A més, científics d’Agrotecnio treballen conjuntament amb els responsables del màster de l’ETSEA per garantir la formació de la màxima qualitat.

Programes de doctorat

L’Escola de Doctorat organitza totes les activitats que condueixen a l’adquisició d’habilitats i habilitats necessàries per obtenir un doctorat en programes de doctorat.

L’Escola de Doctorat de la Universitat de Lleida s’estableix com a centre d’ensenyament superior amb la missió d’organitzar activitats acadèmiques i administratives en matèria d’estudis de doctorat, de manera que es garanteixi la qualitat de l’oferta acadèmica i l’eficàcia en la gestió per a la promoció de l’excel·lència en investigació i col·laboració entre universitats i altres organismes, escoles, institucions i organitzacions actives en R + D + I públiques i privades, nacionals i estrangeres, d’acord amb el que estableix l’article 9 del Reial decret 99/2011.

Estudis de Màster

Agrotecnio col·labora amb responsables docents per garantir que els mestres de la UDL estiguin programats des de la perspectiva de l’alineació entre docència i investigació i alts estàndards acadèmics.

La condició de la UdL com a líder en recerca d’excel·lència nacional i internacional, tant en la indústria agroalimentària com en la forestal, ofereix ara una àmplia gamma de títols d’alta qualitat impartits per experts destacats en els seus respectius camps que pertanyen a universitats de renom internacional.

Màster Universitari en Gestió Integrada de Plagues

màster interuniversitari

Màster en Cria de plantes

Màster en Sanitat i Producció porcina

màster interuniversitari

Màster en Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària

Màster en Gestió de Sòls i Aigües

màster interuniversitari

Màster en Enginyeria Agrícola