Agronomia i Ciències Ambientals

i

Publicacions des del 2013

Principal Investigador

Carlos Cantero-Martínez

191, Rovira Roure Avenue

25198 (Lleida) – Espanya

34 973 702851

carlos.cantero@udl.cat

Objectius

 • Augmentar l’eficiència tècnica, ambiental i econòmica dels sistemes de cultiu
 • Augmentar la productivitat dels sistemes de cultiu agrícola
 • Reduir els efectes ambientals de les pràctiques agrícoles

 

Línies d'investigació

 • Optimització i desenvolupament de nova tecnologia de cultiu sostenible
 • Millora de sòl i de recursos naturals
 • Mantenir la biodiversitat i la productivitat en el agro-ecosistema

Activitats principals

 • Avaluació de la variabilitat climàtica i el canvi climàtic en els cultius.
 • Avaluació de les possibilitats de conservació de sòls i aigües en sistemes agrícoles
 • Efectes dels canvis en l’ús del sòl en l’erosió del sòl i la biodiversitat.
 • Optimització de la tecnologia de cultiu: agricultura de conservació, gestió de fertilitzacions amb N.
 • Analitzar la dinàmica de C i N en els sistemes sòl-cultiu-atmosfera.
 • Mesurar l’efecte de les pràctiques agrícoles sobre les emissions de GEH i el potencial de mitigació de l’escalfament global.
 • Productivitat i índex d’estucament dels sistemes de pastures. Estratègies per a la conservació de la biodiversitat en sistemes agrícoles.

Impacte Internacional

Contribució al desenvolupament de l’agricultura de conservació en sistemes mediterranis. Lideratge internacional en l’avaluació de pràctiques agrícoles (especialment la fertilització i la gestió del sòl) des del punt de vista de la quantificació de GHG que contribueixi a l’escalfament global i al canvi climàtic.

 

Estudiants de Doctorat

Jesús Fernández Ortega
Gonçalo Nascimento