Millora Animal

i

Publicacions des del 2013

191, Avinguda Rovira Roure

25198 (Lleida) – Espanya

+34 973 702851

romi.pena@udl.cat

Objectius

  • Augmentar l’eficiència tècnica i econòmica de la producció porcina

  • Augmentar la qualitat de la carn de porc

Línies d'investigació

  • Millora de la qualitat de la carn i els greixos i resistència a les malalties

  • Estratègies per prendre decisions de gestió òptimes

Activitats principals

  • Anàlisi de la qualitat de la carn i els greixos
  • Assajos clínics per al diagnòstic, prevenció i tractament de malalties porcines
  • Validació de tècniques de gestió de porcs
  • Desenvolupament d’eines estadístiques per a la presa de decisions

Impacte Internacional

Posició líder mundial en genètica i selecció de contingut i composició de greixos en porcs. Coneguda experiència en assaigs de camp per a l’avaluació de fàrmacs i vacunes de malalties porcines i en microbiologia digestiva en relació amb el metabolisme de proteïnes i la producció de metà.

Postdocs

Ana Stoian

Estudiants Predoctorals

Rafael Suárez
Eduard Molinero
Houda Laghouaouta