Biotecnologia Vegetal Aplicada

191, Rovira Roure Avenue

25198 (Lleida) – Espanya

+34 973 702831

paul.christou@udl.cat

Objectius

• Aspectes humanitaris de la biotecnologia vegetal (transferència de tecnologia i formació per a països en desenvolupament)

• Aspectes polítics i reguladors de la biotecnologia vegetal

• Funcions de les proteïnes virals

Línies d'investigació

• Enginyeria de vies metabòliques
• Farmàcia molecular
• Trets agronòmics nous
• Aplicacions de biotecnologia del país en desenvolupament
• Interaccions planta-virus-vector

Activitats principals

• Creació de cultius de cereals transgènics amb trets nutricionals i de valor afegit complexos.

• Producció de productes farmacèutics recombinants en arròs i blat de moro.

• Formació i transferència de tecnologia. microorganismes beneficiosos en l’agricultura (PGPR i micorrizes)

Impacte Internacional

Líder mundial en enginyeria multigènica dels principals cultius de cereals. Posició de líder mundial en la creació de microbicides multicomponent per a malalties infeccioses. Documents de posició influents, llibres blancs i documents de política sobre la regulació i l’impacte sociopolític dels cultius transgènics.

Postdocs

Wesnhu He

Huang Xin

Estudiants Predoctorals

Guilermo Sobrino

Ashwin Vargheese

Andrea Saba Mayoral

Tècnics

Victor Hugo Jiménez
Andrea Saba
Carme Guerris
Guillem Moreto-Aragones