Biotecnologia Vegetal Aplicada

191, Rovira Roure Avenue

25198 (Lleida) – Espanya

+34 973 702831

paul.christou@udl.cat

Objectius

• Aspectes humanitaris de la biotecnologia vegetal (transferència de tecnologia i formació per a països en desenvolupament)

• Aspectes polítics i reguladors de la biotecnologia vegetal

• Funcions de les proteïnes virals

Línies d'investigació

• Enginyeria de vies metabòliques
• Farmàcia molecular
• Trets agronòmics nous
• Aplicacions de biotecnologia del país en desenvolupament
• Interaccions planta-virus-vector

Activitats principals

• Creació de cultius de cereals transgènics amb trets nutricionals i de valor afegit complexos.

• Producció de productes farmacèutics recombinants en arròs i blat de moro.

• Formació i transferència de tecnologia. microorganismes beneficiosos en l’agricultura (PGPR i micorrizes)

Impacte Internacional

Líder mundial en enginyeria multigènica dels principals cultius de cereals. Posició de líder mundial en la creació de microbicides multicomponent per a malalties infeccioses. Documents de posició influents, llibres blancs i documents de política sobre la regulació i l’impacte sociopolític dels cultius transgènics.

Postdocs

M. Victoria Armario-Nájera
Edinson Yara Wilmar Osorio

Estudiants Predoctorals

Johanna Oviedo
Angelica Guarnizo
Alberto Millán
Fernando Oliveros
Derry Álvarez de Jesús
Xin Huang
Wenshu He
Guillermo Sobrino
Pedro Cerdá

Tècnics

Victor Hugo Jiménez
Andrea Saba
Carme Guerris
Guillem Moreto-Aragones