Bàrbara Baraibar

Z

Projectes actius

m

Projectes anteriors

Oficina: Edifici ETSEA 5B, segona planta

+34 973 702913

barbara.baraibar@udl.cat

Acadèmic

Investigadora postdoctoral Beatriu de Pinós

Recerca

Estic interessada en la reducció de la dependència dels herbicides per a gestionar les males herbes i en la gestió de les males herbes en els sistemes orgànics. La meva recerca se centra en l’ecologia de les males herbes per a entendre com podem manejar els cultius i el sòl per a disminuir la competència entre les males herbes i els cultius. Les meves àrees d’especialització inclouen la depredació de les llavors de les males herbes i els cultius de cobertura per a la gestió de les males herbes. La meva recerca actual se centra en (1) comprendre com les interaccions entre cultius i males herbes es veuen afectades pel sòl, la fertilització i el microbioma del sòl, (2) com gestionar les males herbes en la producció de soia orgànica i (3) com els cultius intercalats (cereal – lleguminosa) en sistemes orgànics afecten la pressió de les males herbes. Duc a terme tota la meva labor en estreta col·laboració amb els agricultors, esforçant-me per a alçar un pont entre la recerca i la producció del món real.

www.barbarabaraibar.weebly.com