Bàrbara Baraibar

Z

Projectes actius

m

Projectes anteriors

Oficina: Edifici ETSEA 5B, segona planta

+34 973 702913

barbara.baraibar@udl.cat

Acadèmic

Investigadora postdoctoral Beatriu de Pinós

Recerca

M’interessa reduir la dependència dels herbicides per gestionar les males herbes i també gestionar les males herbes en sistemes orgànics. La meva investigació se centra en l’ecologia de les males herbes per entendre com podem gestionar els cultius i el sòl per disminuir la competència entre males herbes i cultius. Les meves àrees d’experiència inclouen la depredació de llavors de males herbes i el cultiu de coberta per a la gestió de males herbes. La meva investigació actual se centra en (1) entendre com les interaccions cultiu-males herbes es veuen afectades pel sòl, la fertilització i el microbioma del sòl, (2) com gestionar les males herbes en la producció de soja ecològica i (3) com els conreus intercalats (cereal-lleguminosa) en sistemes orgànics. afecta la pressió de les males herbes. Realitzo tota la meva recerca en estreta col·laboració amb els agricultors i m’esforcem per connectar la investigació i la producció del món real.

Recasens J, Juarez-Escario A, Baraibar B, Sole-Senan XO (2020). The arable flora of Mediterranean agricultural systems in the Iberian Peninsula: current status, threats and perspectives. C. Hurford et al. (eds.). En: The Changing Status of Arable Habitats in Europe Springer Nature Switzerland AG. https://doi.org/10.1007/978-3-030-59875-4_7

Gerowitt B, Baraibar B. Advances in managing arable weed propagules. In advances in Integrated weed management. Ed. Per Kudsk. Burleigh Dodds, Science Publishing.

www.barbarabaraibar.weebly.com
https://publons.com/researcher/1612806/barbara-baraibar/
https://orcid.org/0000-0003-1601-7731