Cristina Chocarro

+34 973 702891

cristina.chocarro@udl.cat

Acadèmic

Professor associat, Universitat de Lleida

Recerca

El meu treball actual es centra en l’estudi dels recursos farratgers en comunitats naturals i en sistemes de cultiu. S’avaluen les respostes d’aquests recursos a factors ambientals i de gestió. D’aquesta manera, s’han dut a terme grans esforços en cultius d’alfals i sainfoin, la seva avaluació agronòmica en condicions contrastades prestant especial atenció a la producció de llavors i els components del rendiment, així com a l’avaluació dels efectes de l’al·lelopatia i l’autotoxicitat en altres espècies de llegums i herbes. . En relació amb les comunitats naturals, principalment a pastures de muntanya i pastures, també he estat treballant en la identificació dels factors ecològics relacionats amb el seu creixement dinàmic, avaluats a través de la seva composició florística i diversitat, producció i qualitat del farratge en resposta a diferents canvis de terra gestió d’ús i pasturatge. La majoria d’aquestes comunitats de muntanyes s’inclouen a la xarxa Natura 2000. Aquest tema és molt interessant en relació amb les activitats i propostes de conservació i restauració.