Agricultura de precisió, cartografia de conductivitat elèctrica aparent del sòl, SIG, teledetecció.