La Generalitat de Catalunya entra al Patronat d’Agrotecnio

abr. 16, 2024

El Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat avui la modificació dels Estatuts de la Fundació Centre de Recerca en Agrotecnologia (Agrotecnio), confirmant la participació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya en el Patronat del centre. Aquesta aprovació garanteix el compliment del règim jurídic del sector públic, que subjecta les fundacions a adscriure’s a l’Administració pública, i l’article 40.3 de la Llei de la ciència, que estableix que els centres CERCA han de ser creats per l’Administració o aquesta ha de participar en ells.

La composició del Patronat d’Agrotecnio, que estava formada de manera paritària per patrons de la Universitat de Lleida (UdL) i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), es modifica i s’incorporen tres patrons de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Per tant, el nou Patronat d’Agrotecnio queda conformat per sis patrons de la Universitat de Lleida, tres del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural; dos de la Direcció General de Recerca i un de l’IRTA.

La presidència del Patronat es manté en el rector o rectora de la UdL; i la vicepresidència primera, en la persona titular del Departament de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d’agricultura i ramaderia.

L’objecte d’Agrotecnio és promoure, desenvolupar, transferir, gestionar i difondre la recerca en l’àmbit de la tecnologia agroramadera i alimentària i la formació en recerca en el mateix camp, alineant la seva estratègia amb la del departament de la Generalitat competent en matèria d’agroalimentació. Amb aquesta finalitat, la Fundació integra grups i nivells reconeguts en la recerca d’aquestes àrees, definint projectes interdisciplinaris orientats a desenvolupar nous coneixements i tecnologies que situïn la seva recerca al màxim nivell internacional. La Fundació estableix relacions amb centres de prestigi internacional a fi de desenvolupar projectes de gran abast internacional.