Susmilkmeat

PI

Research

Research group

Funding

Funding body

Type of action

Project reference

Web

PRODUCCIÓ SANA I SOSTENIBLE DE LLET I CARN (SUSMILKMEAT)

El projecte desenvolupa coneixements/pràctiques genètiques, nutricionals i de gestió per a millorar la qualitat de la llet i la carn de porc. Es beneficia de l’experiència multidisciplinària del centre (9 IP i els seus grups) i se centra en (i) els mecanismes que subjeuen a la interacció entre la genètica i la nutrició per a millorar els perfils d’àcids grassos de la carn de porc i reduir l’impacte mediambiental; i (ii) l’eliminació de la micotoxina carcinògena aflatoxina M1 i C. burnetii, l’agent etiològic de la febre Q (malaltia zoonòtica), de la llet. Una part important d’aquesta recerca es duu a terme en estreta col·laboració amb socis de la indústria, inclosos els ramats comercials i la indústria farmacèutica, que aporten animals, pinsos i components o instal·lacions terapèutiques, a més de finançament. Els impactes en la salut humana s’investiguen en col·laboració amb l’IRBLleida, ja que els porcs s’utilitzen com a model animal per als humans. SUSMILKMEAT es beneficia dels coneixements i recursos generats en els projectes de la UE BASELINE, MYCORED i EXCELMEAT.

SUSMILKMEAT – I

SUSMILKMEAT-II