Optina

PI

Research group

Funding

Funding body

Type of action

Project reference

Web

OPTIMITZACIÓ DE L’ÚS DEL NITROGEN EN ELS CEREALS EN L’AGRICULTURA MEDITERRÀNIA

El projecte abastarà aspectes genotípics i de gestió per a maximitzar la productivitat al mateix temps que es minimitza l’impacte mediambiental per a millorar la sostenibilitat agronòmica general (mediambiental i econòmica). Els aspectes genotípics tindrien com a objectiu comprendre des de la variació genotípica fins als gens responsables de l’absorció i utilització del N; mentre que els estudis de gestió se centrarien principalment en els efectes de les estratègies de fertilització (dosi, temps, productes) sobre (i) les propietats del sòl i les conseqüències mediambientals (quantificació de les pèrdues de N en diferents formes en el sòl, els aqüífers i l’aire), (ii) les respostes de les plantes en el metabolisme i la fisiologia, (iii) el rendiment agronòmic en general i en relació amb les interaccions amb les plagues -i altres adversitats biològiques-, i (iv) la qualitat del gra en termes de composició del gra. A través de la integració de les activitats de recerca de diferents grups d’Agrotecnio estudiarem el problema a través de diferents nivells d’organització, representant diverses àrees de recerca. Resultats i beneficis potencials: a) coneixement sobre l’ús del nitrogen en els cereals en un rang de nivells d’organització (gen, proteïna, òrgan, planta, cultiu i sistema) en un enfocament integrat; b) cereals produïts de forma més sostenible: amb menys dany ambiental (ambientalment més sostenible) mentre es mantenen alts rendiments (econòmicament sostenible); c) plantes amb un millor ús del nitrogen disponibles per a la reproducció; d) recomanacions de gestió per a maximitzar la productivitat minimitzant les pèrdues de nitrogen, e) evidències per als responsables polítics sobre els problemes de contaminació reals i potencials derivats de les diferents pràctiques de gestió del nitrogen, i proposar solucions.