Early Career Forum: Ètica a la recerca

Early Career Forum: Ètica a la recerca

Com es relaciona l’ètica amb la ciència quan l’ètica tracta sobre el que és bo o dolent i la ciència sobre el que és cert o fals? La quarta edició del Early Career Forum d’Agrotecnio, que va tenir lloc el 27 de juny, va començar amb aquesta pregunta...