Innovative barley-based fuctional foods (INNOBAR)

Innovative barley-based fuctional foods (INNOBAR)

The INNOBAR project will aim at obtaining new barley varieties with naked and colored grain adapted to Spanish growing conditions, with high content of soluble fiber (beta-glucans) and phenolic compounds with high antioxidant capacity. New genotypes of naked grain,...
Optina

Optina

OPTIMITZACIÓ DE L’ÚS DEL NITROGEN EN ELS CEREALS EN L’AGRICULTURA MEDITERRÀNIA El projecte abastarà aspectes genotípics i de gestió per a maximitzar la productivitat al mateix temps que es minimitza l’impacte mediambiental per a millorar la...
Vitamaize

Vitamaize

PRODUCTES I INGREDIENTS INDUSTRIALS I NUTRICIONALS DE PANÍS Aprofitarem la nostra experiència única i multidisciplinària per a explorar la ciència fonamental de base i també la recerca translacional sobre productes i processos d’alt valor centrats en l’ús...
Safegrape

Safegrape

PRODUCTES D’UVA NOUS, SANS I SEGURS Aprofitarem l’experiència en recerca multidisciplinària i multidisciplinària de tots els grups de recerca relacionats amb la ciència i la nutrició dels aliments i la tecnologia dels aliments, a més d’uns altres que...
Susmilkmeat

Susmilkmeat

PRODUCCIÓ SANA I SOSTENIBLE DE LLET I CARN (SUSMILKMEAT) El projecte desenvolupa coneixements/pràctiques genètiques, nutricionals i de gestió per a millorar la qualitat de la llet i la carn de porc. Es beneficia de l’experiència multidisciplinària del centre (9...