Gemma Oms

Grup de recerca

Noves Tecnologies de Processament d’Aliments

+34 973 702 671

gemma.oms@udl.cat

Acadèmic

Professora Associada, Universitat de Lleida

Recerca

Faig classes en el camp de la nutrició i la ciència dels aliments. La meva àrea de recerca és l’avaluació del contingut de compostos bioactius en aliments vegetals i l’estudi dels seus efectes sobre la salut. Actualment, m’estic centrant en l’aplicació de la nanotecnologia per millorar la bioaccessibilitat, biodisponibilitat i funcionalitat dels compostos bioactius. L’objectiu general d’aquestes investigacions és trobar una estratègia factible per protegir, millorar el transport i augmentar l’estabilitat dels compostos bioactius en aquests sistemes, així com en les matrius alimentàries en què es troben.