Núria Sala

+34 973 702606

nuria.sala@udl.cat

Acadèmic

Professor associat de la Universitat de Lleida

Responsable de qualitat DBA-UdL Normalització

Comitè tècnic AEN / CTN 34 / SC 4

Recerca

Estic impartint pràctiques i assignatures teòriques relacionades amb la microbiologia i la higiene dels aliments, la microbiologia ambiental i la gestió de la qualitat d’empreses i laboratoris. La meva contribució en la investigació tracta d’estudis sobre la capacitat enzimàtica d’aïllats de fongs de diferents fonts i el seu ús com a biocatalitzador. També tinc certa experiència en floridures i micotoxines en diversos productes i proves de detecció d’activitats antimicrobianes.