Ramon Canela

Grup de recerca

Biotecnologia Vegetal Aplicada

+34 973 702843

ramon.canela@udl.cat

Acadèmic

Professor, Universitat de Lleida

Recerca

Estudio l’aplicació d’enfocaments ecològics en el marc de l’anomenada Bioeconomia per preparar compostos comercials a partir de biomassa. Aquests enfocaments es basen en l’ús d’enzims i cèl·lules microbianes com a biocatalitzadors, processos intensius i tècniques eco-extractives. Els materials de partida són greixos no comestibles i residus de materials lignocel·lulòsics. Els compostos objectiu són els que s’utilitzen com a aroma i antioxidants a la indústria cosmètica i alimentària, i els que s’utilitzen com a materials de canvi de fase (PCM) i com a additius de polímers. A més, tinc una profunda experiència en anàlisis químiques orgàniques. Utilitzo RMN, GC-MS / MS, HPLC-MS / MS, FT-IR i Raman per caracteritzar els materials de partida i els productes finals. Aquestes tècniques també s’utilitzen per a estudis de metabolòmica centrats en productes agrícoles.