El grup de micologia aplicada organitza una jornada per a gestionar el risc de contaminació per micotoxines en el blat a través d’imatges hiperespectrals

gen. 31, 2024

El dijous 25 de gener, el grup de recerca de Micologia Aplicada d’Agrotecnio i la Unitat de Micologia Aplicada de la UdL van organitzar la jornada de demostració “Aplicació de l’anàlisi d’imatges hiperespectrals a la gestió del risc per deoxinivalenol en el blat”. Deu empreses del sector dels cereals i els seus derivats van participar en la sessió, que s’emmarca en el projecte amb el mateix nom de tipus “prova de concepte” del Programa Estatal per a Impulsar la Recerca Cientificotècnica i la seva Transferència, finançat per la Unió Europea.

El deoxinivalenol és una toxina produïda per fongs o micotoxina que contamina els cereals i altres aliments a base de cereals, com a farines o pinsos, podent provocar intoxicacions. Aquesta micotoxina es pot generar en el mateix cultiu dels cereals o durant la seva recol·lecció, transport, emmagatzematge i assecat. El grup de micologia aplicada treballa amb imatges hiperespectrals per a detectar aquells cereals que estan contaminats.

Durant la jornada, es van realitzar dues presentacions teòriques sobre la valorització de la tecnologia anomenada HSI-NIR per a la mitigació sostenible de les micotoxines en cereals, a càrrec de Sònia Marín Sillué; i sobre el mostreig de micotoxines, a càrrec d’Antonio J. Ramos Girona. Finalment, es va realitzar una demostració de l’equip HSI-NIR amb el qual compta la UdL i Agrotecnio, amb mostres de blat.

Els projectes de “prova de concepte” tenen com a finalitat finançar projectes que accelerin la transferència de coneixement i resultats de projectes de recerca, o en progrés o recentment finalitzats.

Més informació: