Jesús Avilla

+34 973 702 581

jesus.avilla@udl.cat

Acadèmic

Professor titular de la UdL

Recereca

La meva recerca se centra en el desenvolupament i implementació de programes de gestió integrada de plagues d’artròpodes (IPM) per a horts de fruites de llavor i os, en el context de programes de producció vegetal integrada. Més concretament, he dirigit els projectes que han desenvolupat i implementat amb èxit en el camp el programa de control biològic de l’àcar vermell europeu (Panonychus ulmi) mitjançant l’ús de depredadors fitoseidos presents de manera natural en els horts de poma (Amblyseius andersoni) i el programa de control de l’arna de la pomera (Cydia pomonella) mitjançant la disrupció de l’aparellament. Atès que els plaguicides es continuen utilitzant àmpliament, la resistència als mateixos i els efectes subletals dels plaguicides en la fisiologia i el comportament de les plagues de lepidòpters dels horts de llavors i ossos també han estat objecte de la meva recerca. En l’actualitat, em dedico a millorar el control del comportament de Grapholita molesta mitjançant la interrupció de l’aparellament i a construir un model fenològic per a aquesta plaga. També he dedicat temps a l’elaboració de directrius de producció integrada i he estat president de la Comissió de Producció Integrada de la IOBC (Organització Internacional per al Control Biològic i Integrat d’Animals i Plantes Nocives).

  • Bosch D, Rodríguez M, Avilla J, Sarasúa MJ, Miarnau X. 2021. Esterase, Glutathione S-Transferase and NADPH-Cytochrome P450 Reductase Activity Evaluation in Cacopsylla pyri L. (Hemiptera: Psyllidae) Individual Adults. Insects 12, 329: 1-17. 2021. https://doi.org/10.3390/insects.
  • Rodríguez-Gasol N, Avilla J, Aparicio Y, Arnó J, Gabarra R, Riudavets J, Alegre S, Lordan J, Alins G. 2019. The Contribution of Surrounding Margins in the Promotion of Natural Enemies in Mediterranean Apple Orchards. Insects 10, 148: 1-14. 2019. 10.3390/insects10050148.