Luís Serrano

+34 973702849

luis.serrano@udl.cat

Acadèmic

Professor Associat, Universitat de Lleida

Recerca

Les meves àrees d’interès inclouen l’estudi de les respostes ecofisiològiques d’espècies d’arbres forestals als principals factors que limiten el creixement en condicions mediterrànies. En particular, m’interessa l’evolució de l’eficiència en l’ús de l’aigua de les espècies d’arbres forestals en els nous escenaris predits pels estudis de canvi global per a la península Ibèrica. Altres àrees d’interès estan relacionades amb la virologia vegetal i la caracterització molecular de virus fitopatògens, així com estudis de variabilitat i recombinació molecular de virus de cereals.