Jordi Voltas

Edifici Principal A Oficina 0.12.2

+34 973 702690

+34 973 702690

jordi.voltas@udl.cat

Acadèmic

Doctorat, Universitat de Lleida, 1998
Agrònom, UPC, 1992
Enginyer Agrònom, 1989

Recerca

Les meves activitats de recerca se centren principalment en la caracterització ecofisiològica i adaptativa dels arbres forestals en condicions mediterrànies enfront del canvi global. En particular, estic interessat en (i) l’avaluació de la variació genètica intraespecífica i les compensacions evolutives en els trets de la història de la vida en les coníferes mediterrànies; (ii) la identificació i l’ús de trets fisiològics de potencial aplicació en les activitats de garbellat i millora dels arbres forestals (millora fisiològica), especialment els associats a la resistència a la sequera; i (iii) l’anàlisi retrospectiva de les respostes climàtiques en els arbres forestals i la interpretació dels senyals climàtics en les condicions climàtiques actuals i futures utilitzant enfocaments dendrocronologics. També desenvolupo recerques en l’avaluació d’eines estadístiques que permeten integrar informació fisiològica i ambiental en models de resposta ecològica. L’objectiu d’aquests models és aconseguir una millor comprensió dels patrons d’interacció genotip-ambient vinculats a l’adaptació local i a la variació genètica en la plasticitat fenotípica rellevant per a la genètica ecològica i evolutiva i en la cria i el desplegament de material genètic en les pràctiques de gestió forestal. Moltes de les meves contribucions als temes esmentats utilitzen com a eina inferencial l’abundància relativa dels principals isòtops estables de la biosfera (13C/12C18O/16O2H/1H, 15N/14N), que són d’àmplia utilitat en fisiologia, ecologia i genètica de les espècies arbòries forestals. La informació proporcionada per aquest enfocament permet, entre altres coses, relacionar les signatures isotòpiques amb els senyals ambientals vinculats a les precipitacions, el dèficit de pressió de vapor i el règim tèrmic, la qual cosa permet comprendre en profunditat les interaccions entre les plantes i el medi ambient. Aquesta metodologia és vàlida per a estudiar un ampli ventall de casos que inclouen des de la caracterització de les diferències genètiques en l’eficiència de l’ús de l’aigua fins al desenvolupament de nous models d’inferència paleoambiental utilitzant restes arqueobotanicsSóc coautor d’uns 100 articles del SCI i de més de 15 capítols de llibres nacionals i internacionals. També he participat en més de 20 projectes de recerca competitius nacionals (en 7 com a investigador principal) i en 5 projectes competitius internacionals (en quatre d’ells com a investigador principal).

Experiència Professional

2010

Professor Universitari, UDL

2000 – 2010

Professor Associat, University of Lleida

1996 – 2000

Professor del Col·legi Universitari de la Universitat de Lleida