Joaquim Balcells

Grup de recerca

Nutrició Animal i Medi Ambient

+34 973 706498

joaquim.balcells@udl.cat

Acadèmic

Professor, Universitat de Lleida

Professor honorari de la Universitat de Putra, Malàisia

Membre dels Comitès Editorials de Livestock Science

Recerca

El meu principal camp d’ensenyament i investigació és la nutrició animal, centrat en el metabolisme de proteïnes i aminoàcids en espècies de mamífers, remugants i no remugants. Estudiar el metabolisme de les proteïnes per millorar l’eficiència de la utilització dels nutrients, analitzant també aquells mecanismes subjacents a la relació entre el metabolisme de l’hoste i la població microbiana que viu simbiòticament als compartiments intestinals. Un altre aspecte de la meva investigació és estudiar i minimitzar l’impacte dels diferents sistemes de producció ramadera sobre el medi ambient, prestant especial atenció a l’emissió de gasos d’efecte hivernacle (com CH4 o N2O) i a altres contaminants importants com NH3 i altres gasos nocius.