La meva àrea principal d’expertesa es centra en els estudis microbians intestinals i l’ús de tècniques in vitro com a plataformes per abordar aquests estudis. Així, la millora del coneixement sobre la microbiota en els diferents sistemes intestinals i la seva estabilitat i diversitat entre els diferents mamífers ens pot ajudar a comprendre les patologies potencials basades en la nutrició i també a manipular-la per aconseguir una millora de l’eficiència alimentària i una disminució en les emissions de GEH (gasos d’efecte hivernacle).