Daniel Babot

Grup de recerca

Nutrició Animal i Medi Ambient

+34 973 702568

daniel.babot@udl.cat

Acadèmic

Professor, University of Lleida
Director Científic “Centre Estudis Porcins”

Recerca

Estudio el sistema de producció de porcs i els principals factors que expliquen la seva eficiència. El meu enfocament de recerca s’ha centrat en l’eficiència tècnica i econòmica a nivell animal, agrícola i nacional. S’analitzen els factors ambientals, com ara la gestió i nutrició de l’animal o les condicions ambientals, per augmentar la productivitat i reduir l’impacte ambiental. L’objectiu general és identificar, avaluar i contribuir a la introducció de noves tecnologies per augmentar la sostenibilitat del sistema de producció porcí.