Beatriz Serrano

Grup de recerca

Nutrició Animal i Medi Ambient

+34 973 706495

beatriz.serrano@udl.cat

Acadèmic

Professora Associada, Universitat de Lleida

Recerca

L’objectiu general de la meva investigació és identificar les respostes immunoendocrines durant l’embaràs en bovins de llet i de carn per millorar l’eficiència de la reproducció animal.