Olga Martín Belloso

Grup de recerca

Noves Tecnologies de Processament d’Aliments

Oficina: 3.12

+34 973-702593

+34 973-702596

olga.martin@udl.cat

Acadèmic

Llicenciada en Química, Facultat de Ciències. Universitat de Saragossa, 1983
Doctora en Química, Universitat de Saragossa, 1991

Recerca

Noves Tecnologies de Processament d’Aliments

Experiència Professional

2007

Catedràtica, Universitat de Lleida

1996 – 1999

Catedràtica, Universitat de Lleida

1994-96

professor interí de la UE, Universitat de Lleida

1992-94

Professor associat TC, UPC / Universitat de Lleida

1990-92

Coordinador de Recerca, LCIA – Laboratori de l’Ebre

1987-1990

Cap de control de qualitat, LCIA – Laboratorio del Ebro

1984-1987

Títol superior AICV – Laboratori de l’Ebre

1982-83

Tesi – Estació INIA-La-Navarra