Lluis Miquel Pla

+34 973 703318

lluismiquel.pla@udl.cat

Acadèmic

Professor associat de la Universitat de Lleida

Coordinador del grup de treball EURO sobre recerca operativa en agricultura i gestió forestal

Recerca

M’interessa l’optimització “pràctica” dels processos relacionats amb l’agricultura i la producció ramadera. La investigació operativa és una disciplina multidisciplinària que involucra matemàtiques, economia i enginyeria destinada a resoldre problemes reals. Alguns dels problemes de gestió que m’interessen són la substitució de truges, el lliurament òptim de porcs engreixats a l’escorxador o la coordinació de la cadena de subministrament de porcs. Aquests problemes solen tractar-se amb mètodes tradicionals, mentre que els models matemàtics i les tecnologies de la informació es poden combinar per produir solucions millors i més ràpides. Com a resultat, la gestió de ramats o explotacions es fa més eficient i rendible. El meu interès va més enllà de la gestió porcina, ja que molts problemes de gestió en agricultura comparteixen la mateixa estructura.