Teresa Capell Capell

Grup de recerca

Applied Plant Biotechnology

Oficina 1.15

+34 973 70 28 31

teresa.capell@udl.cat

Acadèmic

Set 2011. ara Catedràtica Serra-Hunter, Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal, ETSEA-UdL, Lleida, Spain

2009 – 2011 Professor Agregat Serra-Hunter, Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal, ETSEA-UdL, Lleida, Espanya

2004 – 2009 Cap de grup (contracte Ramon y Cajal), Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal, ETSEA-UdL, Lleida, Espanya.

1990 – 1994 Tesi Doctoral, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona “

1990 Llicenciada en Farmàcia per la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona

Recerca

Estic treballant en farmàcia molecular, enginyeria de vies metabòliques i biologia sintètica. Estic fent servir cultius objectiu per desentranyar els principis mecanicistes que sustenten els meus programes; per tant, la meva recerca sempre ha estat translacional combinant elements fonamentals i aplicats. Al nostre laboratori hem desenvolupat un nou enfocament per a l’enginyeria de vies biosintètiques complexes de plantes multistapa mitjançant la transformació combinatòria multigènica. També hem dissenyat plantes per produir diferents microbicides que poden ser utilitzats com a tractament profilàctic per prevenir la infecció pel VIH.

Experiència Professional

2002 – 2004

Líder del grup, Departament de Genètica i Biotecnologia de les Cultures, Fraunhofer IME, Schmallenberg, Alemanya

1998 – 2002

Líder del grup, Unitat de Biotecnologia Molecular, John Innes Center, Norwich, Regne Unit

1995 – 1998

Becari postdoctoral del Departament de Genètica Aplicada i Biotecnologia Molecular, John Innes Center, Norwich, Regne Unit