Mercè Balcells

Grup de recerca

Biotecnologia Vegetal Aplicada

+34 973

merce.balcells@udl.cat

Acadèmic

Professora associada de la Universitat de Lleida

Directora del Centre DBA – UdL

Recerca

La meva àrea d’especialització és la de la bioeconomia, principalment l’ús de residus agrícoles i alimentaris com a fonts que es transformen en productes de valor afegit mitjançant mètodes quimioenzimàtics. He col·laborat en diversos projectes estudiant la valorització de residus i subproductes animals de diversos processos de transformació d’aliments com sucs de fruites o producció d’oli d’oliva. Els productes finals obtinguts inclouen aplicacions a indústries alimentàries, però també a cosmètics, lubricants, bronzejat o altres indústries químiques.

Des del 2005 i fins ara, he estat el director de DBA Center (www.dba.udl.cat) que desenvolupa i transfereix tecnologia en el camp de la Bioeconomia.