Ana M. Pelacho

Grup de recerca

Biotecnologia Vegetal Aplicada

+34 973 702551

+34 973 702690

ana.pelacho@udl.cat

Acadèmic

Biotecnologia Vegetal Aplicada

Professora, Universitat de Lleida

Coordinadora. Programa de doctorat en Ciència i Tecnologia d’Agricultura i Aliments, UdL

Experta externa. Agència Estoniana de Qualitat per a l’Educació Superior i Professional. Avaluació i avaluació de programes de grau i màster. Expert extern. Madrid + d Fundació del Coneixement Madrimasd. Avaluació i avaluació de programes de grau i màster

Recerca

La meva experiència és el cultiu de teixits vegetals. Utilitzo el cultiu de teixits vegetals com a eina relacionada amb la modificació genètica de les plantes i per estudiar els efectes del canvi d’ambients en el desenvolupament de les plantes, específicament sobre les plantes conreades. Part de la meva investigació actual està relacionada amb l’enginyeria genètica de plantes, utilitzant la nostra experiència prèvia per avançar en coneixements en biologia sintètica. Una altra àrea de recerca analitza i anticipa els possibles impactes ambientals i ecotoxicològics que podrien causar la substitució de plàstics convencionals agrícoles, no renovables i no biodegradables, per nous materials biodegradables basats en bio. Ambdues àrees comparteixen l’objectiu final de millorar de manera sostenible l’eficiència de les plantes com a aliment sense comprometre els recursos i el medi ambient.