Jordi Graell

Grup de recerca

Biologia i Tecnologia de Postcollita

+34 973 702 816

jordi.graell@udl.cat

director ETSEA , 2018-

Acadèmic

Professor, Universitat de Lleida, Espanya
Subdirector de divulgació i transferència, Facultat de Ciències i Enginyeria Agroalimentàries i Forestals, Universitat de Lleida, Espanya

Recerca

He centrat la meva activitat investigadora en la tecnologia aplicada a l’emmagatzematge de fruita fresca (especialment pomes, peres, préssec, pruna, etc.). L’objectiu principal de la investigació és millorar la qualitat de la fruita mitjançant l’optimització de les tecnologies d’emmagatzematge i altres tractaments post-collita. En concret, he estudiat la influència de les atmosferes controlades (CA) en els paràmetres de qualitat (textura, aroma, color de la pell, etc.) i els trastorns fisiològics.
(escaldadura de la pell, enrossiment de la carn, lesions per refredament, etc.) de la fruita. A més, he prestat especial atenció a avaluar la idoneïtat de diferents tractaments post-collita (CA, xocs tèrmics i de CO2, 1-metilciclopropè, CaCl2, etc.) per a la preservació de paràmetres de qualitat organolèptica i nutricional i per a l’extensió de la vida útil dels fruits.