Mª Concepción Ramos

Grup de recerca

Agronomia i Ciències Ambientals

+34 973 7020929

mariaconcepcion.ramos@udl.cat

Acadèmic

Professora de Ciències del sòl, UdL

Recerca

Les principals àrees de recerca es centren en: degradació del sòl per erosió i establiment de mesures de conservació del sòl en cultius mediterranis, com ara vinyes, olives, ametlles o avellanes conreades en secà. Cal establir mesures de conservació del sòl per reduir els processos d’erosió del sòl i per mantenir la sostenibilitat dels sistemes. Efectes de la variabilitat climàtica i el canvi climàtic sobre els cultius. Sota els canvis previstos de temperatura i precipitació, s’esperen canvis en la fenologia, la qualitat del producte i els rendiments. Tots aquests aspectes s’avaluen en funció dels resultats observats durant les darreres dècades. Avaluació de les condicions ambientals que afecten les emissions de gasos d’efecte hivernacle a les zones de clima àrid i semiàrid a causa de les activitats agrícoles. S’avalua l’efecte de les característiques del sòl que poden afectar aquestes emissions, així com les condicions climàtiques, per establir les millors pràctiques de gestió que contribueixin a mitigar les emissions.