Producció Forestal

  • Consultoria en patologia vegetal en el camp agrícola i forestal
  • Assessorament en la gestió silvícola d’espècies forestals llenyoses
  • Disseny i anàlisi d’experiments de camp, d’hivernacle i de laboratori
  • Anàlisi de comunitats fúngiques
  • Condicionament i processament de mostres biològiques per a anàlisis isotòpiques

Grup de Recerca

Producció Forestal

 

Persona de Contacte

Jordi Voltas

jordi.voltas@udl.cat