Nutrició i Sistemes Sostenibles

  • Assessorament científic-tècnic a les empreses ramaderes sobre l’alimentació eficient i la minimització de residus
  • Disseny d’assajos d’alimentació, digestibilitat i metabolisme
  • Modelització, simulació i predicció de processos digestius que impliquen interacció microbiota-herba

Grup de Recerca

Nutrició i Medi Ambient Animal

 

Persona de Contacte

Joaquim Balcells

joaquim.balcells@udl.cat