Noves Tecnologies de Processament d’Aliments

  • Assessorament tècnic a la indústria sobre processos i productes alimentaris
  • Anàlisi i optimització de processos alimentaris convencionals
  • Desenvolupament i escalat industrial de nous processos
  • Ús de subproductes de la indústria alimentària per a la formulació de nous productes
  • Formulació d’emulsions alimentàries i les seves aplicacions per millorar la qualitat i la seguretat dels aliments

Grup de Recerca

Noves Tecnologies de Processament d’Aliments

 

Persona de Contacte

Olga Martín

olga.martin@udl.cat