Millora Genètica

  • Avaluació genètica d’animals i caracterització de productes animals
  • Diagnòstic, prevenció i tractament de malalties porcines
  • Desenvolupament de models de decisió ramadera

Grup de Recerca

Millora Animal

 

Persona de Contacte

Joan Estany

joan.estany@udl.cat