Fisiologia de Cultius

  • Consultoria i anàlisi de dades sobre qualitat, rendiment i desenvolupament de cultius
  • Disseny i planificació de camps experimentals
  • Anàlisi de dades provades de cultivars, fertilitzants i assaigs de pesticides
  • Consells per a la producció extensiva de cultius
  • Determinació de la puresa varietal de l’ordi de malt mitjançant marcadors moleculars
  • Caracterització analítica de fibra i fraccions fenòliques en cereals

Grup de Recerca

Fisiologia de Cultius

Persona de Contacte

Gustavo Slafer

gustavo.slafer@udl.cat