Ciència de males herbes i botànica agroforestal

  • Reconeixement de males herbes, especialment en fase de planter
  • Anàlisi i determinació de la viabilitat de les llavors de males herbes
  • Identificació de llavors de males herbes en lots comercials
  • Estudis d’eficàcia i selectivitat d’herbicides
  • Determinació de les corbes dosi-resposta davant de substàncies actives
  • Caracterització del tipus de resistència a l’herbicida
  • Cursos d’especialització en el reconeixement de plàntules de males herbes
  • Implementació de mètodes no químics en el control de males herbes
  • Establiment de programes de gestió integrada a mitjà termini
  • Assajos EOR per inscriure’s al Ministeri d’Agricultura

Grup de Recerca

Protecció de Cultius

Persona de Contacte

Jordi Recasens

jordi.recasens@udl.cat